Nie masz konta? Zarejestruj się

Babice

Babice nie będą budować mieszkań z SIM-em. Zajmie się tym inna spółka

29.02.2024 09:00 | 4 komentarze | 2 716 odsłony | Michał Koryczan

Gmina nie przystąpi do spółki SIM Zagłębie z Sosnowca. Nie rezygnuje jednak z mieszkalnictwa wielorodzinnego.

4
Babice nie będą budować mieszkań z SIM-em. Zajmie się tym inna spółka
Widok na Babice z wieży zamku Lipowiec
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas
W lutym ubiegłego roku babiccy radni wyrazili zgodę na przystąpienie do spółki SIM Zagłębie w Sosnowcu, podejmując w tej sprawie uchwałę intencyjną.

- To było konieczne, aby móc się ubiegać o pieniądze z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, które miałyby być przeznaczone na sfinansowanie udziałów w spółce. To był szybki temat, a my nie chcieliśmy popełnić grzechu zaniechania - mówi wójt Babic Radosław Warzecha.

Skończyło się na intencjach

Przypomnijmy, że Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe, czyli SIM, to spółki, które dzięki dotacjom (m.in. z Funduszu Dopłat oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa) i preferencyjnym kredytom z Banku Gospodarstwa Krajowego mają budować nowe mieszkania na wynajem o umiarkowanym czynszu.

Mieszkania będą z prawem dojścia do własności po 15 latach (lokatorzy w tym czasie spłacają wartość rynkową mieszkania, pomniejszoną o wkład własny).

Do spółki SIM Zagłębie przystąpiły gminy Chrzanów i Libiąż. Babice ostatecznie na taki krok się nie zdecydowały. Uchwała w tej sprawie miała trafić na nadzwyczajną sesję Rada Gminy Babice w lipcu zeszłego roku. Została jednak wycofana z porządku obrad i później już na nią nie trafiła.

- Gdy zaczęliśmy zgłębiać temat, to pojawiło się wiele wątpliwości. Przykładowo, co by się stało, gdyby po przetargu kwota konieczna na realizację inwestycji okazała się o kilka milionów wyższa. Z punktu widzenia struktury, SIM nie dysponuje żadnym innym majątkiem ponad to, co dostał z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictw z rządu oraz gruntami, przekazanymi spółce przez gminy. Ktoś będzie musiał zabezpieczyć brakujące pieniądze i to prawdopodobnie byłby samorząd. Wyłożenie dodatkowych kilku milionów złotych mogłoby położyć budżet gminy na łopatki. Nie chciałbym wpakować gminy na minę w postaci kolejnego quasi związku, z którego mielibyśmy problem wyjść przez wiele lat - mówi Radosław Warzecha.

Związkowe doświadczenia

W Babicach mają nie najlepsze doświadczenia z członkostwa w związku. Chodzi o związek Babic, Zatora i Wieprza ds. budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji oraz o konflikt, do jakiego doszło po wyjściu ze związku jednej z gmin i pozostawieniu partnerom do spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

- Z tego co można przeczytać w przestrzeni medialnej, coraz więcej samorządów drapie się teraz w głowę, że zrobiło krok dalej i przystąpiło do SIM. Zastanawiają się, jak z tego wyjść albo, ile to będzie ich teraz kosztować. Nie mówię, że SIM to jest zła idea, ale bardzo niedopracowana i niedająca bezpieczeństwa takim samorządom jak my - mówi wójt Warzecha.

W gminie nie rezygnują jednak z mieszkalnictwa wielorodzinnego. Inwestycję miałaby zrealizować gminna spółka Gospodarka Komunalna w Babicach (wówczas musiałaby zostać rozszerzona jej działalność) lub zupełnie nowa spółka prawa handlowego ze stuprocentowym udziałem gminy. Aby pozyskać fundusze na to zadanie brana jest pod uwagę emisja obligacji, co nie obciążałoby gminnego budżetu.

- Temat na razie „zamroziłem". Do tego typu zadań potrzeba pełnego zaangażowania urzędu, a my już mamy lekką zadyszkę ze względu na wysoki poziom tegorocznych inwestycji - mówi wójt.

Zgodnie z planem, bloki miałyby powstać na 80-arowej działce przy ul. Spółdzielczej w Babicach. Chodzi o budynki trzykondygnacyjne z mieszkaniami na parterze, piętrze i poddaszu. W sumie 46-49 lokali.

Praca i mieszkania

Już w 2021 r. wójt Babic Radosław Warzecha zdradził pomysł na rozwój mieszkalnictwa w gminie związany z budową domów wielorodzinnych.

Chodzi o stworzenie warunków dla młodych ludzi, którzy na tym terenie będą mogli znaleźć pracę oraz zamieszkać. Dotyczy to zarówno zatrzymania w gminie dotychczasowych mieszkańców jak i przyciągnięcia nowych, z innych zakątków Polski.

- Wraz z rozwojem terenów inwestycyjnych powinno iść zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych - podkreśla Radosław Warzecha.

Przypomnijmy, że w Babicach powstała strefa ekonomiczna. Znajdujące się tam działki kupiło już dziesięć firm zamierzających zainwestować właśnie na tym terenie.

- Część kadry pracowniczej, zwłaszcza tej wyspecjalizowanej, będzie potrzebowała mieszkań, bo nikt nie będzie się przemieszczał każdego dnia po 200 kilometrów do pracy. Dlatego też firmy mogą potrzebować mieszkań. Takie sygnały otrzymujemy od przedsiębiorców - mówi wójt.

W 2022 r. radni zmienili dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wyznaczając m.in. tereny pod mieszkalnictwo.