Nie masz konta? Zarejestruj się

Przełom Online

Czy premier pomoże w likwidacji śmietniska? Burmistrz wierzy, że tak

06.03.2019 08:00 | 25 komentarzy | 5 196 odsłon | Anna Jarguz

Władze Trzebini apelują do premiera Mateusza Morawieckiego o podjęcie bezzwłocznych działań, zmierzających do usunięcia składowiska opon i szmat przy ul. Słowackiego w mieście.

25
Czy premier pomoże w likwidacji śmietniska? Burmistrz wierzy, że tak
Pogorzelisko przy ul. Słowackiego w Trzebini
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Z inicjatywą wystosowania apelu wyszedł burmistrz Jarosław Okoczuk. W maju odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego, jesienią do sejmu. Jego zdaniem, to dobry czas na takie inicjatywy.

- Politycy wszystkich opcji będą zabiegać o głosy mieszkańców. Dlatego apel o zajęcie się problemem, który nie powstał z winy gminy, ani na terenie należącym do gminy w tym czasie powinien okazać się skuteczny - argumentuje burmistrz Okoczuk.

Radni poparli inicjatywę, ale nie jednogłośnie.

Treść apelu władz samorządowych Trzebini do Mateusza Morawieckiego, prezesa Rady Ministrów, Beaty Szydło, wiceprezesa Rady Ministrów oraz posłów na Sejm RP

„W imieniu mieszkańców Gminy Trzebinia zwracamy się do Państwa z apelem o podjęcie bezzwłocznych i skutecznych działań, których efektem będzie usunięcie odpadów i pozostałości po spalonym w maju 2018 roku składowisku opon i szmat na terenie gminy Trzebinia.

Nielegalne składowisko przy ul. Słowackiego w Trzebini - znajdujące się na gruncie należącym do Skarbu Państwa, a będącym w zarządzie Wojewody Śląskiego, powstałe w wyniku wieloletniego wykorzystywania luk w prawie przez podmiot dzierżawiący teren przy całkowitej bierności właściciela terenu, który nie sprawował nad nim nadzoru. Jednocześnie obowiązujące prawo uniemożliwiało i nadal uniemożliwa podjęcie skutecznych i legalnych działań mających na celu likwidację składowiska przez samorząd Gminy Trzebinia.

Mieszkańcy gminy Trzebinia każdego dnia odczuwają negatywne skutki oddziaływania nielegalnego składowiska w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych. Wieloletnie starania władz Gminy Trzebinia oraz Starosty Chrzanowskiego spotykają się od lat z biernością władz centralnych i nie otrzymały do tej pory żadnego wsparcia ze strony gospodarza terenu - Wojewody Śląskiego oraz ministrów odpowiadających za mienie Skarbu Państwa czy ochronę środowiska.

Nasz apel kierujemy w pierwszej kolejności do Prezesa Rady Ministrów - pana Mateusza Morawieckiego, jako najważniejszego przedstawiciela rządu, posiadającego realne narzędzia i instrumenty finansowe w postaci m.in. rezerwy budżetowej, środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wpływu na działania podległych mu resortów i służb mających na celu ochronę środowiska.

O pilne włączenie się w działania na rzecz likwidacji zagrożenia apelujemy również do Wiceprezes Rady Ministrów, posłanki na Sejm z naszego okręgu wyborczego oraz osoby, która wielokrotnie odwiedzała Trzebinię - Pani Beaty Szydło. Wierzymy, że Pani bezpośrednie działania doprowadzą do skutecznego rozwiązania problemu jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, w których zamierza Pani zabiegać m.in. o głosy mieszkańców gminy Trzebinia i całego powiatu chrzanowskiego.

O podjęcie skutecznych działań apelujemy także do wszystkich parlamentarzystów z okręgu wyborczego nr 12, w skład którego wchodzi Trzebinia. Jesteśmy przekonani, że działania ponad partyjnymi podziałami w tej sprawie będą najlepszym świadectwem Państwa skuteczności i zaangażowania w istotne sprawy wyborców, którzy już na jesień ponownie będą wybierać reprezentantów do polskiego parlamentu.

Jednocześnie jako samorząd Gminy Trzebinia deklarujemy dalszą chęć współpracy oraz ponowne przekazanie wszystkich niezbędnych informacji wraz z pełną dokumentacją oraz listą działań podjętych przez władze gminy w ostatnich latach w celu rozwiązania problemu nielegalnego składowiska zorganizowanego na terenie Skarbu Państwa w Trzebini."