Nie masz konta? Zarejestruj się

Olszyny

03.02.2020 19:30 | 0 komentarzy | 10 551 odsłon | Michał Koryczan

Wciąż można składać wnioski o stypendium gminy Babice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i sportowej.

0
Pieniądze dla artystów i sportowców
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Wnioski należy złożyć w Urzędzie Gminy w Babicach (dziennik podawczym, pokój nr 1) najpóźniej w środę, 5 lutego. Są one dostępne na stronie internetowej www.babice.pl oraz w urzędzie (pokój nr 117).

Stypendium (200 - 1 500 zł) może zostać przyznane uczniowi szkoły podstawowej lub średniej mieszkającemu na terenie gminy, który spełnia łącznie następujące kryteria:
- w ostatnim roku szkolnym uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania,
- w ostatnim roku szkolnym został laureatem konkursów, przeglądów, festiwali o charakterze artystycznym lub sportowym na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
- wykazał się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej.

Wnioski o przyznanie stypendium artystycznego lub sportowego mogą składać: dyrektorzy szkół, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Babicach, Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Gminy Babice, Gminna Rada Sportu, pełnoletni uczniowie, rodzice lub prawni opiekunowie uczniów.