Nie masz konta? Zarejestruj się

Jaworzno

Tauron wezwał Rafako do zapłaty miliarda złotych kar. Rafako zamierza ogłosić upadłość. W tle blok w Jaworznie

12.01.2023 12:25 | 0 komentarzy | 3 341 odsłony | Alicja Molenda
Raciborska Fabryka Kotłów, generalny wykonawca budowy bloku 910 MW w Jaworznie, została wezwana przez Tauron do zapłaty odszkodowania i kar umownych na ponad miliard złotych. Skutkiem zapowiedź ogłoszenia upadłości Rafako.
0
Tauron wezwał Rafako do zapłaty miliarda złotych kar. Rafako zamierza ogłosić upadłość.  W tle blok w Jaworznie
Elektrownia Jaworzno Fot. Artur Sarna (PRZEŁOMOwe Kadry); https://www.facebook.com/ArturSarnaFotografia
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas
TAURON zwołał wczoraj konferencję prsową, na której poinformował, że dotychczas nie zostały naprawione wady kotła w Jaworznie.

- Dotychczasowe próby osiągnięcia porozumienia w toku postępowania mediacyjnego przez Sądem Polubownym Prokuratorii Generalnej RP nie przyniosły oczekiwanego skutku. Podejmowane przez nas działania wynikają wprost z zapisów kontraktowych - wystawiliśmy notę w ramach dochodzenia roszczeń zamawiającego. Zidentyfikowane fizyczne wady, których długą listę Rafako od nas otrzymało, nie zostały usunięte. Spółka nie przedstawiła nam również realnego planu ich usunięcia, ani wykonalnej koncepcji zakończenia okresu przejściowego. Co najważniejsze, nie otrzymaliśmy również potwierdzenia dotrzymywania przez jednostkę technicznych parametrów kontraktowych - mówił Trajan Szuladziński, prezes spółki TAURON Wytwarzanie.Szuladziński.

Dodał, że błędy projektowe dotyczą m.in. kluczowych układów technologicznych: zespołów młynowych, układu odpirytowania, odżużlacza, instalacji transportu żużla oraz komory paleniskowej.

 

Co na to Rafako?

- Działania prowadzone przez Grupę Tauron stanowią próbę przerzucenia na RAFAKO odpowiedzialności za zaistniałe awarie i obniżenia parametrów Bloku, które wynikają przede wszystkim ze spalania w kotle węgla nieznanego pochodzenia o parametrach niespełniających wymagań kontraktowych, a także wymagań stawianych dla paliwa przy tego typu obiektach energetycznych - to frafment oświadczenia RAFAKO, które zostało wydane po konferencji prasowej TAURONA Wytwarzanie, podaje raciborski portal nowiny.pl.

RAFAKO stoi na stanowisku, że wystawienie noty jest "bezprawne i całkowicie bezzasadne", a także że "stanowi próbę poprawy fatalnych wyników finansowych TAURONA" kosztem RAFAKO.

- Szereg działań podejmowanych przez TAURON celem doprowadzenia RAFAKO S.A. do upadłości odbieramy, jako realizację zamysłu mającego na celu rozmycie odpowiedzialności TAURONA za systematyczną degradację majątku spółki, a w szczególności nowego Bloku 910 MW w Jaworznie w wyniku jego niewłaściwej eksploatacji - czytamy w oświadczeniu RAFAKO.

RAFAKO zauważa, że zlecona przez TAURON analiza techniczna funkcjonowania bloku została przygotowana przez spółkę POLIMEX MOSTOSTAL, która nigdy wcześniej nie realizowała podobnej inwestycji, a jednocześnie jest zainteresowana przejęciem RAFAKO (do pewnego momentu była uczestnikiem procesu inwestorskiego).

Dzisiaj media obiegłą wiadomość, że Rafako ogłasza upadłość.