Nie masz konta? Zarejestruj się

Materiały promocyjne

Instalacja odgromowa - bezpieczeństwo i prawny wymóg

27.09.2023 17:03 | 0 komentarzy | 1 087 odsłona | red

Materiał promocyjny

Nawet 100 milionów woltów i 50 tysięcy amperów - właśnie taką siłę może mieć ładunek elektryczny pochodzący z wyładowania atmosferycznego. Celem pioruna może stać się budynek, co prowadzi m.in. do zniszczenia instalacji elektrycznej, uszkodzenia sprzętów, a nawet pożaru czy naruszenia konstrukcji. Może temu zapobiec dobrze wykonana instalacja odgromowa, ale czy każdy budynek musi być wyposażony w piorunochron?
0
Instalacja odgromowa - bezpieczeństwo i prawny wymóg
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Z czego składa się instalacja odgromowa?

Tradycyjna instalacja odgromowa składa się ze zwodów, przewodów odprowadzających oraz uziomów. Zwody ściągają na siebie energię pioruna, przy czym stosuje się tu różne rozwiązania. Może to być długi pręt zamontowany w najwyższym punkcie budynku albo specjalny drut odgromowy rozprowadzony wzdłuż krawędzi dachu. Czasami funkcję zwodów przejmują naturalne elementy budynku, np. anteny, pokrycie dachowe czy metalowe elementy konstrukcyjne (dźwigary, pręty zbrojeniowe).

Zwody łączą się z przewodami odprowadzającymi, które z kolei połączone są z uziemieniem. Ostatni element odpowiada za rozprowadzenie energii pioruna w ziemi i zazwyczaj wykorzystuje się tutaj elementy konstrukcyjne budynku (np. zbrojenie fundamentu) lub ewentualnie wykonuje się sztuczny uziom z taśmy bednarki czy stalowych prętów. Jeżeli dach wykonany jest z materiałów łatwopalnych, instalacja odgromowa może być wykonana na maszcie umiejscowionym obok budynku.

Wykonanie instalacji odgromowej - o czym trzeba pamiętać?

Instalacja powinna zapewnić piorunowi jak najłatwiejszą drogę do ziemi, więc musi mieć odpowiednio niski opór elektryczny, tj. poniżej 10 Ω. Poza tym zwody powinny być zamontowane w taki sposób, aby przepływająca przez nie energia nie uszkodziła elementów budynku ani pokrycia dachowego. Z tego samego powodu należy zastosować solidne przewody odprowadzające. Zazwyczaj montuje się dwa, jednak przy skomplikowanej bryle budynku zaleca się użycie większej liczby przewodów. Do wykonania instalacji odgromowej należy również wybrać trwałe materiały, które będą odporne na korozję, uszkodzenia mechaniczne i upływ czasu (np. drut ze stali ocynkowanej ogniowo lub z aluminium).

Czy każdy budynek musi mieć piorunochron?

Burza z piorunami to efektowne widowisko natury, za którym kryje się niszczycielska siła. Uderzenie pioruna może doprowadzić do porażenia człowieka, powodując m.in. poparzenia, problemy z sercem, uszkodzenie organów, tymczasowy paraliż, a nawet śmierć. Jeśli piorun uderzy w budynek, może uszkodzić instalację i urządzenia elektryczne, wywołać pożar, a także poważnie naruszyć konstrukcję. Zagrożeń związanych z wyładowaniami atmosferycznymi nie można lekceważyć, dlatego niektóre budynki muszą być wyposażone w ochronę odgromową.

Instalacja odgromowa a przepisy

Zgodnie z punktem 2 paragrafu 53. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, obowiązek posiadania instalacji chroniącej przed skutkami wyładowań atmosferycznych dotyczy budynków wymienionych w Polskiej Normie w zakresie ochrony odgromowej (PN-EN 62305). W piorunochron należy wyposażyć te budynki, co do których zachodzi wysokie ryzyko uderzenia pioruna. W tym celu oblicza się tzw. wskaźnik zagrożenia piorunowego, który zależy m.in. od wymiarów budynku, jego konstrukcji i materiałów, a także od lokalizacji.

Ochrony odgromowej potrzebują szczególnie:

  • budynki o wysokości powyżej 15m lub powierzchni przekraczającej 500m2;

  • budynki wykonane z materiałów łatwopalnych;

  • budynki znajdujące się w strefie, w której często dochodzi do wyładowań atmosferycznych;

  • budynki znajdujące się w zabudowie rozproszonej.

Ochrona odgromowa a ubezpieczenie domu

Właściciel budynku powinien wziąć pod uwagę również warunki wymagane przez towarzystwa ubezpieczeniowe w przypadku polisy obejmującej skutki uderzenia pioruna. Co prawda ubezpieczyciele zwykle nie wymagają posiadania instalacji odgromowej, jednak w razie wystąpienia szkody sprawdzają zgodność budynku z projektem. Właściciel domu może nie otrzymać odszkodowania, gdy budynek nie ma takiej instalacji pomimo uwzględnienia jej w projekcie.


Materiał promocyjny