Nie masz konta? Zarejestruj się

MAŁOPOLSKA

Powiat chrzanowski w pierwszej dziesiątce powiatów Małopolski

20.06.2024 14:00 | 15 komentarzy | 3 756 odsłony | Tadeusz Jachnicki

W których żyją uchodźcy wojenni z Ukrainy korzystający ze wsparcia w postaci świadczeń rodzinnych czy pomocy, na którą mogą liczyć na drugie i kolejne dziecko.

15
Powiat chrzanowski w pierwszej dziesiątce powiatów Małopolski
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

W całej Małopolsce takim czy innym świadczeniem rodzinnym na koniec pierwszego półrocza 2023 roku było wspieranych 3600 rodzin z Ukrainy. To zdecydowanie mniej niż rok wcześniej, czyli kilka miesięcy po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie, ale też o przeszło tysiąc więcej niż na koniec 2022 r.

Tak wynika z najświeższych danych Głównego Urzędu Statystycznego w Krakowie. To, można powiedzieć, garstka w porównaniu do ogólnej liczby wojennych uchodźców z Ukrainy, bo jak podaje Urząd do Spraw Cudzoziemców w województwie mamy ponad 85 tysięcy obywateli Ukrainy przebywających w Polsce w związku z wojną w Ukrainie. Jesteśmy piątym regionem w kraju pod względem ich liczby. Więcej uchodźców wojennych zamieszkuje województwa mazowieckie, dolnośląskie, śląskie i wielkopolskie.

 

W pierwszym półroczu 2023 r. na wsparcie obywateli Ukrainy w formie świadczeń rodzinnych przeznaczono w naszym województwie 10,7 mln zł. To ponad 10 proc. wszystkich wydatków poniesionych na ten cel w całym kraju.

Na wypłatę zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami zostało przekazane 48,8 proc. tej kwoty.
W większości zasiłki rodzinne wypłacano na dzieci poniżej 18 roku życia (99,4 proc. ogólnej liczby dzieci, na które wypłacano zasiłki rodzinne). Świadczenia opiekuńcze stanowiły 35 proc. świadczeń rodzinnych wypłaconych obywatelom Ukrainy.


W połowie ubiegłego roku w powiecie chrzanowskim świadczenia rodzinne pobierało 96 rodzin. Pół roku wcześniej było ich 60. Na 21 powiatów w Małopolsce (z wyłączeniem Krakowa) daje to 9 miejsce. Najwięcej ukraińskich rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych żyje w powiecie nowosądeckim (408).

Nieco wyżej plasuje się powiat chrzanowski pod względem liczby rodzin z Ukrainy, które pobierają świadczenie zwane Rodzinnym kapitałem opiekuńczym (6 miejsce). Przypomnijmy, że RKO, to pieniądze, które rodzice otrzymają na drugie i kolejne dziecko w rodzinie.
W grupie, której przysługuje RKO są 104 rodziny ukraińskie z powiatu chrzanowskiego (stan na czerwiec 2023 r.). Rok wcześniej było ich 27. Najwięcej rodzin z Ukrainy, którym należy się świadczenie na drugie i kolejne dziecko mieszka w powiecie krakowskim - 248 (z wyłączeniem Krakowa).

W omawianym okresie obywatelom Ukrainy wypłacono kapitał opiekuńczy w kwocie 3068,6 tys. zł, co stanowiło 9,4% wydatków poniesionych w Polsce. Największą kwotę wypłacono w Krakowie (1151,5 tys. zł).