Nie masz konta? Zarejestruj się

Materiały promocyjne

Profesjonalna księgowość fundacji - najważniejsze informacje

28.09.2023 22:02 | 0 komentarzy | 840 odsłon | red

Materiał promocyjny

Niektóre fundacje muszą prowadzić pełną księgowość, inne mogą korzystać z uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów (UEPiK). Na czym polegają oba rozwiązania i jakie fundacje mogą stosować uproszczone zasady? Dlaczego warto w tej kwestii polegać na specjalistach, którzy prowadzili już księgowość fundacji?
0
Profesjonalna księgowość fundacji - najważniejsze informacje
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Czy każda fundacja musi prowadzić księgowość?

Działalność fundacji powinna wiązać się z realizacją celów, które będą użyteczne dla społeczeństwa lub gospodarki, a zarazem zgodne z interesami państwa. Oczywiście do każdego przedsięwzięcia potrzebne są środki finansowe. Fundacja może je pozyskiwać za pomocą własnej działalności gospodarczej, jak również od darczyńców, samorządów i administracji rządowej. Mimo że nie każda fundacja prowadzi działalność gospodarczą, to każda musi zadbać o właściwe prowadzenie księgowości. Część organizacji pozarządowych może stosować się do zasad uproszczonych, inne muszą (lub robią to dobrowolnie) prowadzić pełną księgowość.

Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów

Księgowość fundacji nie musi być skomplikowana, przy czym ewidencja powinna umożliwiać wypełnienie rocznej deklaracji podatkowej dla osób prawnych (CIT-8). Podczas rejestrowania przychodów i kosztów należy pamiętać o wyodrębnieniu przychodów pochodzących z działalności odpłatnej, nieodpłatnej i pozostałej, a także wydzielić koszty stanowiące koszty uzyskania przychodu. Uproszczona ewidencja nie zapewnia jednak kontroli nad finansami. Trzeba zatem w inny sposób rejestrować kwoty wypłacone z kasy czy konta bankowego, należności czy zobowiązania organizacji. Brak szczegółowego księgowania może też stwarzać problemy przy rozliczaniu projektów finansowanych z dotacji, dlatego warto w tej kwestii zwrócić się do biura rachunkowego specjalizującego się w usługach dla organizacji pozarządowych.

Jakie fundacje mogą prowadzić uproszczoną księgowość?

Zgodnie z artykułem 10a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z tego prawa mogą skorzystać:

  • fundacje, które realizują cele ze sfery wybranych zadań publicznych;

  • fundacje, które nie prowadzą działalności gospodarczej;

  • fundacje, które nie należą do organizacji pożytku publicznego (OPP);

  • fundacje, które osiągają przychody wyłącznie z działalności nieodpłatnej, sprzedaży towarów i usług, sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych, odsetek pieniężnych;

  • fundacje, które w poprzednim roku osiągnęły przychód maksymalnie 100 000 zł.

Dlaczego warto prowadzić pełną księgowość w fundacji?

Organizacje, które nie mogą stosować uproszczonej ewidencji, nie powinny jednak żałować. Pełna księgowość fundacji zapewnia większą kontrolę nad budżetem i finansowaniem projektów, a ponadto ułatwia uzyskanie dotacji. Tylko przy pełnej księgowości fundacja może starać się o status organizacji pożytku publicznego, co z kolei wiąże się z licznymi przywilejami (np. prawo do 1,5% podatku od osób fizycznych, korzystanie ze zwolnień podatkowych). Poza tym w tym przypadku fundacje zazwyczaj decydują się na współpracę z biurem rachunkowym, co zmniejsza ryzyko popełnienia błędu w rozliczeniach z fiskusem.

Komu powierzyć księgowość fundacji?

Prowadzenie pełnej księgowości w fundacji warto zlecić specjalistom, którzy znają specyfikę organizacji pozarządowych i wiedzą, z jakimi problemami borykają się tego rodzaju jednostki. Dobrym przykładem jest Krajowa Kancelaria Rachunkowa z Krakowa, która świadczy usługi księgowe dla firm, fundacji, stowarzyszeń, a także placówek edukacyjnych. W ramach współpracy kancelaria zapewnia:

  • profesjonalne prowadzenie ksiąg rachunkowych;

  • sprawozdania finansowe;

  • sprawozdania z działalności fundacji, OPP i 1,5%;

  • prowadzenie kadr i płac;

  • reprezentowanie fundacji przez urzędami.

W celu uzyskania szczegółowych informacji można udać się do kancelarii osobiście (ul. Szlak 20/14, 31-153 Kraków). Z kancelarią można skontaktować się również za pomocą formularza kontaktowego na stronie kkr.tax lub pisząc na adres biuro@kkr.tax Z księgowym lub doradcą podatkowym można porozmawiać również telefonicznie, dzwoniąc pod numer +48 12 312 05 65 lub +48 698 545 433

 


Materiał promocyjny