Nie masz konta? Zarejestruj się

Alwernia

Spowiedź w kantorku, a może dzień bez pytania za konkurs religijny?

12.05.2022 13:00 | 5 komentarzy | 4 240 odsłony | Tadeusz Jachnicki
W ciągu roku wpłynęło blisko dwa tysiące zgłoszeń dotyczących dyskryminacji uczniów nieuczęszczających na katechezę poinformowała Fundacja Wolność od Religii. Wśród nich znalazły się placówki z powiatu chrzanowskiego.
5
Spowiedź w kantorku, a może dzień bez pytania za konkurs religijny?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas
Fundacja Wolność od Religii uruchomiła interaktywną mapę nierówności w szkole rok temu. Ma ona służyć do zgłaszania nieprawidłowości w placówkach. Już w pierwszym tygodniu trafiła na nią placówka z Krzeszowic - Szkoła Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach.

Niewiele później dwie kolejne: Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini oraz SP nr 10 w Chrzanowie.

Dzisiaj szkół z naszego terenu, w których odnotowano nieprawidłowości, jest sześć. Do wspomnianej trójki dołączyła podstawówka z Alwerni, SP 8 z Trzebini oraz SP 6 z Chrzanowa. Właśnie pojawił się najnowszy raport Fundacji Wolność od Religii dotyczącego łamania praw uczniów niezapisanych na katechezę.

Przy placówce w Alwerni prócz krzyży w salach lekcyjnych czy wystawiania prac z konkursów religijnych na szkolnych korytarzach i mszy w ramach szkolnych uroczystości, np. podczas rozpoczęcia roku szkolnego, pojawiły się nieprawidłowości związane z organizacją rekolekcji (np. spowiedź w kantorku wuefisty, przerywanie ciągu lekcji, zmuszanie niezainteresowanych nauczycieli do opieki).

Przy trzebińskiej 8 przeczytamy o mszach dla wszystkich uczniów, ale i apelach z okazji dni papieskich. Z kolei przy SP 6 w Chrzanowie np. o jasełkach czy konkursach religijnych z nagrodami, które wykluczają nieuczęszczających na katechezę uczniów z nagród typu "dzień bez pytania".

Interaktywna mapa fundacji została uruchomiona w ostatnim tygodniu marca 2021. Tegoroczny raport podsumowuje pierwszy rok funkcjonowania mapy (stan na koniec marca 2022), ankieta natomiast pozostaje aktywna, w dalszym ciągu można dokonywać wpisów oraz zapoznawać się na bieżąco ze zgłoszeniami nieprawidłowości w szkołach i przedszkolach publicznych.

 

Jakie akty prawne regulują nauczanie religii

Religię wprowadzono do szkół 30 sierpnia 1990 roku instrukcją ministra edukacji. Nastąpił więc powrót do sytuacji sprzed II wojny światowej, kiedy to religia była nauczana w szkołach, a regulowała to Konstytucja z 1921 roku.

Po wojnie jeszcze przez pewien czas religia była obecna w szkole, mimo wypowiedzenia w 1945 roku przez Polskę konkordatu. Ograniczono jednak ilość katechez z dwóch do jednej tygodniowo i zlikwidowano obowiązkowe uczestnictwo. Od 1949 roku religia powoli była wycofywana ze szkół, co prawnie usankcjonowano na przełomie lat 50. i 60. XX wieku. Od tamtej pory katechezy były organizowane przy parafiach.

Obecnie status nauczania religii w szkołach jest usankcjonowany w trzech dokumentach. Są to:

* art. 53 ust. 4 Konstytucji RP, gdzie zapisano, że "religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób"

* art. 12 konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską z 1993 roku, zgodnie z którym naukę religii w ramach planu zajęć na wolę zainteresowanych mają organizować szkoły publiczne i przedszkola

* art. 12 ustawy o systemie oświaty.