Nie masz konta? Zarejestruj się

Powiat chrzanowski

3003 bezrobotnych jest w powiecie chrzanowskim, ale niektórych urzędnicy wykreślili z rejestru

14.10.2021 16:00 | 0 komentarzy | 4 837 odsłony | Tadeusz Jachnicki
To dane na koniec września podane przez Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie.
0
3003 bezrobotnych jest w powiecie chrzanowskim, ale niektórych urzędnicy wykreślili z rejestru
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas
W stosunku do sierpnia 2021 r. liczba ta spadła o 110 osób, natomiast w porównaniu do września ubiegłego roku jest niższa o 297 osób.

Zdecydowaną większość zarejestrowanych (81,4%) stanowią osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. A co to oznacza?
Do tej kategorii są zaliczane osoby:
• do 30. roku życia - 679 osób,
• powyżej 50. roku życia - 803 osoby,
• posiadające co najmniej jedno dziecko do 6. roku życia - 433 osoby,
• niepełnosprawni - 143 osoby,
• posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18. roku życia - 4 osoby.

Do tych ostatnich, czyli długotrwale bezrobotnych, zalicza się tych, którzy nie mają pracy dłużej niż 12 miesięcy.
Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada jedynie 10,8 proc. zarejestrowanych.

Z wrześniowego rejestru, czyli de facto z grona oficjalnie bezrobotnych, urzędnicy wykluczyli 144 osoby.

Z ewidencji wykreślono: * 6 osób, które odmówiło bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy, * 65 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, * 25 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego, * 6 osób osiągnęło wiek emerytalny, * 2 osoby nabyły uprawnienia emerytalne lub rentowe, * 6 osób nabyło prawa do świadczenia przedemerytalnego, * 34 osoby zostały pozbawione statusu z innych powodów.

Stopa bezrobocia na 31 sierpnia według ostatnich danych GUS wyniosła:
- w kraju 5,8%,
- w województwie małopolskim 5,0%,
- w powiecie chrzanowskim 7,4%.