Nie masz konta? Zarejestruj się

MAŁOPOLSKA

Będą szczepienia, będą większe szanse na pieniądze na remont dróg

05.08.2021 13:00 | 4 komentarze | 2 545 odsłony | Tadeusz Jachnicki
800 km zmodernizowanych lub nowo powstałych dróg lokalnych to bilans czterech naborów do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
4
Będą szczepienia, będą większe szanse na pieniądze na remont dróg
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas
Kilka dni temu wojewoda małopolski Łukasz Kmita ogłosił kolejny - piąty - nabór do RFRD. Samorządy gminne i powiatowe mogą składać wnioski na dofinansowanie budowy, przebudowy, remonty dróg lokalnych. Dofinansowanie jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu. Im niższy dochód własny, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne może wynieść do 80% kosztów zadania. Maksymalne dofinansowanie jednego zadania może wynieść 30 mln zł.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita zdecydował o wprowadzeniu dodatkowych kryteriów przy ocenie składanych wniosków. Premiowane będą samorządy, które skutecznie zorganizują akcje promujące szczepienia w ramach festynów, pikników czy wydarzeń kulturalnych.

- Aby wzmocnić motywację samorządowców do aktywnego włączania się w promocję szczepień, zdecydowałem o wprowadzeniu dodatkowego kryterium w nowym naborze do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Będzie nim angażowanie się przez gminy i powiaty w organizację weekendowych akcji szczepień. Poziom wyszczepialności to jeden z aspektów, które - wobec ciągle aktualnych zagrożeń związanych z epidemią - składają się na poprawę jakości życia mieszkańców. Odbudowa potencjału gospodarczego musi być skorelowana z odbudową potencjału społecznego. Wierzę, że małopolscy samorządowcy dostrzegą ten - swego rodzaju - system naczyń połączonych. Na jakość życia mieszkańców w jednakowym stopniu obecnie składają się dobre drogi lokalne, jak i skuteczna ochrona przed koronawirusem - mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Województwo przyjęło, że:

miasta powyżej 5 tysięcy mieszkańców i gminy miejsko-wiejskie oraz powiaty ziemskie w przypadku

a) zaszczepienia podczas takich akcji minimum 200 osób otrzymają 1 punkt,

b) zaszczepienia minimum 300 osób otrzymają 3 punkty,

c) zaszczepienia minimum 400 osób otrzymają 5 punktów.

Natomiast gminy wiejskie i miasta poniżej 5 tysięcy mieszkańców w przypadku

d) zaszczepienia minimum 100 osób otrzymają 1 punkt,

e) zaszczepienia minimum 200 osób otrzymają 3 punkty,

f) zaszczepienia minimum 300 osób otrzymają 5 punktów.

Ocena będzie prowadzona dla działań samorządów, które odbyły się po 12 czerwca 2021 r. i trwają do 31 sierpnia 2021 r. Dany samorząd może organizować więcej niż jeden punkt szczepień tymczasowych w okresie od 12 czerwca do 31 sierpień, zaś liczba szczepień (I dawka) sumuje się.