Nie masz konta? Zarejestruj się

MAŁOPOLSKA

Pieniądze poczekają na pszczelarzy

01.04.2020 16:00 | 0 komentarzy | 2 106 odsłony | Tadeusz Jachnicki

Termin składania wniosków do V edycji konkursu Małopolska Pszczoła został wydłużony. Oferty można składać do 29 maja. W tym roku samorząd wojewódzki przeznaczył na konkurs pół miliona złotych.

0
Pieniądze poczekają na pszczelarzy
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

- Inicjatywy, jakie podejmujemy w zakresie ochrony środowiska dotyczą nie tylko walki ze smogiem, ale także ochrony tych najbardziej pożytecznych owadów - mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

W ramach konkursu zlecane będą w szczególności zadania polegające na:

* ochronie różnorodności biologicznej roślin uprawnych i dziko rosnących poprzez zapylanie przez pszczoły oraz oddziaływaniu zapylaczy na rośliny stanowiące dziedzictwo agrarne Małopolski, w tym rośliny stanowiące bogactwo genetyczne regionu, w szczególności poprzez nasadzenia roślin miododajnych;
* ochronie różnorodność biologicznej pszczół miododajnych i dzikich owadów zapylających, a także ochronę ich naturalnych siedlisk;
* promocji pszczelarstwa jako tradycyjnej formy gospodarowania na obszarach wiejskich;
* dbałości o ekologiczny charakter ekosystemów, dla których pszczoły odgrywają kluczową, służebną rolę;
* prowadzeniu szkoleń i edukacji ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie ochrony różnorodności biologicznej, ekologii i znaczenia owadów zapylających;
* odbudowie populacji dzikich zapylaczy związanych z dziedzictwem przyrodniczym małopolskiej wsi;
* promowaniu postaw ekologicznych.

Oferty należy przesyłać na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Racławicka 56, 30 - 017 Kraków, z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. „Małopolska Pszczoła" w 2020 r.

Dopuszcza się składanie ofert, podpisanych przez osoby uprawnione, które posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany, w formacie PDF za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

 

Ludzie:

 Łukasz Smółka

Łukasz Smółka

Wicemarszałek województwa małopolskiego.